• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Công điện về việc hoạt động tại vùng nước cảng biển Quảng Ninh sau cơn bão số 6 (Mangkhut)

Thứ Hai, 17/09/2018, 11:18 GMT+7