• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Danh sách các đơn vị thực hiện và bảng giá dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền

Thứ Sáu, 10/08/2018, 22:34 GMT+7