• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 đi thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:22 GMT+7

Sáng 04/10/2018, Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam và Trường Cán bộ Thanh tra Chính phủ phối hợp tổ chức cho lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh. Tiếp và làm việc với lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 có ông Phạm Văn Hà, Chánh Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh và lãnh đạo các phòng Thanh tra, An toàn-An ninh của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Hình ảnh buổi Thực tế tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 đã được nghe giới thiệu về cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh; trao đổi kinh nghiệm liên quan đến quá trình thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo… Kết thúc chuyến đi thực tế, lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành Hàng hải K04 năm 2018 còn thăm quan thực tế hoạt động của Bến cảng Cái Lân, Quảng Ninh.

Đây là hoạt động hết sức thiết thực giúp học viên hiểu hơn về quy trình thực tế khi tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng hải và vận dụng linh hoạt, hiệu quả những kiến thức đã được học vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Giới thiệu về khu vực hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh quản lý

 

Các bài đã đăng