• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Công văn số 924/TBHH-CVHHQN ngày 09/10/2018 Thông báo Hàng hải về khu vực cấm hoạt động hàng hải

Thứ Hai, 15/10/2018, 18:17 GMT+7