• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189

Công văn số 302/2018/TBHH-TVTBDANHHMB ngày 17/10/2018 Thông báo hàng hải về việc thiết lập các phao tiêu báo hiệu PT1, PT2 và độ sâu vùng nước neo đậu tàu, vùng quay tàu bến cảng khách quốc tế Hòn Gai

Thứ Ba, 23/10/2018, 13:42 GMT+7