• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
STT
Tên văn bản
Tải về
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh năm 2019
Thông báo về việc tuyển dụng lao động làm việc tại Gói thầu số 4 và vốn dư Gói thầu số 1
Cv 1314/TB-CVHHQN Thông báo điểm xét tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức khi vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Thông báo tuyển dụng năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh năm 2019