• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
TB

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Thứ Hai, 05/11/2018, 16:31 GMT+7

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP
Các bài đã đăng
Trang 1 / 13