• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: DAI HUNG 26 (SB)
 HAI NAM 01 (SB )
 HB-09
Cảng B12
Cảng Cái Lân
Cầu 1: APOLLO KITA
Cầu 3: UNI LUCKY
Cầu 4: GLOVIS MADONNA
Cầu 7: ROYAL HOPE
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Bến khách 1: AVIVA
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: DUC DAT 19 (SB)
Cửa Lục
CL1: GUIBEI 36336
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-1: BMC CALYPSO
HL1-2: DELFA
HL1-3: ALAM SERI
HL1-4: VNL RUBY
Hạ Long 2
HL2: CRYSTALGATE
Hạ Long 3
HL3-1: HAKATA QUEEN.
HL3-5: HTK HOPE (ETD:NN)
HL3-6: VINASHIP SEA (ETD:NN)
Hòn Gai 1
HG1: THANH PHAT 03
Hòn Gai 2
HG2: XIN HAI HE
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: PHUONG DONG 10 (ETD:NN)
 ROYAL 09 (ETD:NN)
HG7-2: ROYAL 88 (ETD:NN)
HG7-3: LUCKY STAR (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP4: SHANG YUAN MEN
Xi măng Hạ Long
Cầu Clinker - XMHL: HOANG HUNG 18
 LONG TAN 99 (SB)
 MINH TRUONG 18
 PHU LONG 06
Xi măng Thăng Long
Cầu Clinker - XMTL: THANH HUNG 06 (SB)
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: HUNG MANH 68
 VTT 18 (SB)
Bến phao
ITC-03: ANIKITOS
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: PVT SAPPHIRE (CĐTT: CHINA)
CO1-11: ASAKAZE
CO1-12: VIET THUAN 189 (SB)
CO1-14: VIET THUAN 235-02
CO1-2: ZHONG YANG MEN
CO1-3: ANEMOS
CO1-4: TAN BINH 136
CO1-5: OCCITAN SKY
CO1-6: HAI NAM 88 (SB)
CO1-8: HAI NAM 19 (SB)
CO1-9: VIET THUAN 18 (SB)
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: MARITIME PROSPERITY
CO2-11: YU FENG
CO2-12: VIET THUAN 169 (SB)
CO2-13: QUANG VINH 88 (SB)
CO2-16: VIET HUNG 08
CO2-21: QN8869 (SB)
CO2-22: VINACOMIN 07
CO2-3: VTT 28
CO2-4: OCEAN STAR
CO2-5: XING GUANG 18
CO2-6: VIET THUAN 09 (SB)
CO2-7: DYNAMIC OCEAN 09
CO2-8: TAN BINH 239
CO2-9: VINASHIP STAR (CĐTT: KOHSICHANG)
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-2: J OCEAN
HN1-3: BAO GLORY
HN1-4: HAKATA QUEEN
HN1-5: MINI
HN1-6: GRECO LIBERO
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: UNIWELL
HN2-10: REGION 87
HN2-11: MING ZHOU 78
HN2-12: OCEAN GLORY
HN2-2: RIBBON
HN2-3: FUSHUN
HN2-4: APIRADEE NAREE
HN2-5: AQUAKATIE
HN2-6: SAM LION
HN2-7: GOLDEN STAR
 HAI NAM 79
HN2-8: VTB ACE
Khu neo Hòn Ót
HO4: PHUC HUNG 01
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: HAI YU
 PREMIER
 VENUS GAS
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
VG2: STAR 18