• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: THANH PHAT 03
 THANH PHAT 05 (SB)
 THANH THANH DAT 68
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 14
Cầu 500DWT: BC 09 (SB)
Cảng Cái Lân
Cầu 2: JINHAI NO.1
Cầu 4: ZHONG SHUN
Cầu 5: SHANDONG EXPRESS
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cảng PVOIL
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-1: HARMONY SOURCE
HL1-2: MY VUONG
 PHUONG NAM 68
HL1-3: AQUAKULA
HL1-5: NHA BE 08
Hạ Long 2
HL2: FAREAST HARMONY
Hạ Long 3
HL3-1: RIGI VENTURE
HL3-3: BELLATRIX
HL3-5: ASIA RUBY I
HL3-6: WESTERN CALLAO
HL3-7: GOLD EAGLE
Hòn Gai 1
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
HG3: THANH CONG 98 (SB)
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-2: DONG AN QUEEN (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
HP2: LE SHUN (TÀU HP)
HP3: VOSCO UNITY
Xi măng Hạ Long
Xi măng Thăng Long
Cầu nhập liệu - XMTL: HONG PHU 07 (SB)
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: TRUONG XUAN 16
CAU 70.000 DWT: PACIFIC 01
 VIET THUAN 168 (SB)
Bến phao
ITC-03: NAESS ENDURANCE
ITC-04: AISHA SARWAR
ITC-05: AKIJ WAVE
Khu neo Cặp Tiên
CT1: HOA NAM 08 (SB)
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: COSTAS L
CO1-10: VIET THANG 136
CO1-13: XIN ZHONG RUI 15
CO1-14: DONG BAC 22-05 (SB)
CO1-15: VISSAI VCT 05
CO1-16: DONG BAC 22-02 (SB)
CO1-17: MINH QUANG (SB)
CO1-2: NORD BISCAY
CO1-3: ALCOR
CO1-4: GOLDEN SUN
CO1-5: HAI NAM 39
CO1-6: QN8858 (SB)
 STAR AQUA
 VIET THUAN 25 (SB)
 VIET THUAN 35 (SB)
CO1-7: JOSCO SUZHOU
CO1-8: VICTORIA 08
 VICTORIA 19
CO1-9: TRANSCO SKY (CĐTT: KOHSICHANG)
TL CO1-17: MINH PHU 99 (SB)
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: SOPHIA Z
CO2-10: HAI NAM 79
CO2-12: BICH THANH 28
CO2-14: TIEN QUANG 68 (SB)
CO2-16: VIET THUAN 18 (SB)
CO2-20: VINACOMIN 07
CO2-21: VTT 08 (SB)
CO2-22: DAI NGHIA 09
 VINACOMIN 06
CO2-23: VTT 37 (SB)
CO2-4: SOUTH STAR
CO2-5: VIET THUAN 169 (SB)
CO2-7: HTK HOPE
CO2-8: VTB ACE
CO2-9: VIET THUAN 235-03
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: XIANG HAI
HN1-2: PROMISE 1
HN1-3: ZHE HAI 515
HN1-4: DIAMANTINA
HN1-5: GIOVANNI BOTTIGLIERI
HN1-6: DIAMOND POWER
 HAI DUONG 26 (SB)
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: HAI NAM 86
HN2-10: HUA LI
HN2-11: ALMERIA
HN2-12: GUO TOU 107
 XUAN THUY 01 (SB)
 XUAN THUY 03 (SB)
HN2-2: CLIPPER BAROLO
HN2-3: IDOMENEAS
HN2-4: EVRYDIKI
HN2-5: STAR VEGA
HN2-6: PACIFIC TAMARITA
HN2-7: KEN MEI
 TAN BINH 135
 TAN BINH 136
 VIET THUAN STAR
HN2-8: FENG MAO HAI
HN2-9: SHAHRIAR JAHAN
TL HN2-4: ARTVIN
Khu neo Hòn Ót
HO1: VTB 168
HO4: THANG LOI 6668 (SB)
HO6: TRUONG NGUYEN 18 (SB)
HO7: TRUONG NGUYEN 89 (SB)
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GOLD OCEAN
 HAI LONG 01 (NA-2487)
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
VG8: HA LONG 18