• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Vị trí tàu tại cảng
Khu vực Hòn Gai
Bến Đoan
Bến Đoan: GOLDEN 68
 PHUC HOANG 28 (ETD:NN)
 THANH PHAT 03
Cảng B12
Cầu 40000DWT: PETROLIMEX 09 (ETD:NN)
Cảng Cái Lân
Cầu 1: KIMBERLEY
Cầu 2: ZHOU SHUN
Cầu 3: ALIZAY 2
Cầu 5: NEW SILK ROAD 2
Cầu 6: FODAS PESCADORES
Cầu 7: EUROPA GRAECA
Cảng khách Quốc tế Hạ Long
Cảng PVOIL
Cầu PVOIL: HAI NAM 01 (SB )
Cửa Lục
Đóng tàu HL
Hạ Long 1
HL1-1: WESTERN LONDON
HL1-3: TAY SON 2 (ETD:NN)
HL1-4: NHA BE 06
HL1-5: TRUONG MINH STAR (ETD:NN)
Hạ Long 2
Hạ Long 3
HL3-1: ODIRIS
HL3-2: NHA BE 08
HL3-3: SEAPOWER I
HL3-5: ATALANTE
HL3-7: PETROLIMEX 08 (ETD: NN)
Hòn Gai 1
HG1: GREAT TRUST DRAGON 2 (ETD:NN)
Hòn Gai 2
Hòn Gai 3
Hòn Gai 4
Hòn Gai 5
Hòn Gai 6
Hòn Gai 7
HG7-1: ROYAL 89 (ETD:NN)
HG7-2: HTK VENUS (ETD:NN)
HG7-3: MY VUONG (ETD:NN)
Hòn Miều 1
Hòn Miều 2
Hòn Pháo
Xi măng Hạ Long
Cầu XM - XMHL: 14 - 11 - 87
Xi măng Thăng Long
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
Bến cảng NMXM Cẩm Phả
CAU 15.000 DWT: THANH HUNG 06 (SB)
CAU 2.000 DWT: MINH TIEN 15
Bến cảng than Cẩm Phả
CAU 65.000DWT: QUANG HUY 36
Bến phao
ITC-03: ZHONG LIANG DONG NAN
ITC-04: BAO JIA
ITC-05: YU LONG LING
Khu neo Cặp Tiên
Khu neo Cửa Đối 1
Khu neo Cửa Đối 2
Khu neo Hòn Con Ong 1
CO1-1: ENDEAVOUR STRAIT
CO1-10: RED DRAGON
CO1-11: OCEAN 29 (CĐTT: KUCHING)
CO1-13: HALUS
CO1-14: BAO KHANH 19 (SB)
CO1-15: VIET THUAN 235-02
CO1-16: XIN ZHONG RUI 15
CO1-2: FAREAST HOPE
CO1-3: UNISON SPARK
CO1-4: VIET THUAN 235
CO1-5: INLACO ACCORD
CO1-6: HAI NAM 39
CO1-7: OCEAN HARVEST
CO1-9: COSCOEAN
Khu neo Hòn Con Ong 2
CO2-1: AMIS WISDOM I
CO2-17: TRUONG XUAN 36
CO2-18: VINACOMIN 05
CO2-19: VINACOMIN 07
CO2-2: BMC BRAVO
CO2-20: VTT 18 (SB)
CO2-21: VTT 37 (SB)
CO2-23: AN THINH 09-BSL
 THANH DAT 02-BLC
 VTT 39 (SB)
CO2-4: POLA INDIAN
CO2-5: AUTAI
CO2-7: CORAL WIND
Khu neo Hòn Nét 1
HN1-1: MERIT
HN1-2: SPAR CORONA
HN1-3: IDC FALCON
HN1-4: HAI NAM 81
HN1-5: JEWEL OF SHINAS
HN1-7: THANH CONG 09 (SB)
 THANH CONG 18 (SB)
Khu neo Hòn Nét 2
HN2-1: YU HUA
HN2-10: RUI NING 1
HN2-11: MULTAN
HN2-12: SBI BRAVO
HN2-2: TAI FU
HN2-3: HOA MAI (SB)
 PIA OLDENDORFF
 XUAN LOC 25 (SB)
HN2-4: GREAT RESOURCE
HN2-5: TANZANITE
HN2-6: IBRAHIM JAHAN
HN2-7: OCEAN STAR
HN2-8: SOUTH STAR
HN2-9: MINANUR CEBI 1
TL HN2-4: FENG MAO HAI
 XUAN THUY 06 (SB)
Khu neo Hòn Ót
Khu vực Quảng Yên
Sửa chữa tàu biển Nosco
Cầu tàu Nosco: GAS CAUAYAN
 HAI NAM 86
 HONG FU
 OCEAN QUEEN
 TAN BINH 123
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà