• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 19/03/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
05:00 19/03 THANH PHAT 03 5.6 74.3 2813 HG-CL P/S Cầu 5
05:30 19/03 IKAN BAGAT 7.2 229 83476 HG-CL P/S HM1-4 VOSA
07:00 19/03 YUTAI BREEZE 7.2 189.9 55088 HG-CL P/S HL3-7 S&A
09:00 19/03 ALL MARINE 09 3.5 84 3175 HC8 HG-CL Cầu PVOIL P/S PVTRANS
10:00 19/03 PTS 26 (SB) 1.4 52 644 HG-CL P/S Cầu 500DWT
12:00 19/03 UTHAR 6.3 148 18315 HG-CL P/S HL1-5 NHAT THANG
12:00 19/03 DAI DUONG SEA (ETD:NN) 2.8 90.7 4376 HG-CL P/S HG2 T&TA
13:00 19/03 PETROLIMEX 12 6.2 128.6 13144 NMS6,PE HG-CL Cầu 40000DWT HL3-2 VIPCO
13:00 19/03 JINHAI NO.1 7.2 129 15248 HC8+NMS6 HG-CL Cầu 4 P/S OCEAN JSC
15:00 19/03 PTS 26 (SB) 1.6 52 644 HG-CL Cầu 500DWT P/S
16:00 19/03 THUAN PHAT 09 3.0 78.6 3252 HG-CL P/S Bến Đoan
18:00 19/03 JIN YUAN LING 9.8 177.5 31668 HG-CL HL3-3 P/S TIEP VAN PHIA BAC
21:30 19/03 MINH ANH 01 (ETD:NN) 2.8 79.9 2904 HG-CL P/S Cầu 3 DAI NGHIA
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 19/03 VINACOMIN 02 5.0 79.8 3071 Cẩm Phả CO2-23 P/S VTT
03:00 19/03 XING HAO HAI 13.2 199.9 61452 Cẩm Phả HN2-12 P/S OCEAN JSC
05:30 19/03 VIET THUAN 09 (SB) 3.0 79.9 5346 Cẩm Phả P/S CO2-11
06:00 19/03 AFRICA PRIDE 6.0 170 28843 BX3 Cẩm Phả ITC-05 P/S OCEAN JSC
07:00 19/03 CLIPPER PANORAMA 6.5 179.9 32353 Cẩm Phả P/S CO1-12 LAVICO
08:30 19/03 TRUONG AN 126 (SB) 5.1 83 4899 Cẩm Phả P/S HO5
10:00 19/03 VIET THUAN 235-03 5.0 150.5 23726 Cẩm Phả P/S CO2-12
13:00 19/03 VINACOMIN 05 2.5 78.6 3246 Cẩm Phả P/S CO2-20 VTT
15:00 19/03 RUI SHENG 6 10.1 188 36899 Cẩm Phả CO2-4 P/S VICOSA
17:30 19/03 HAI PHUONG (SB) 4.5 114.5 14681 Cẩm Phả P/S CO2-2 ĐT TÀU: 0947296022
17:30 19/03 OCEAN QUEEN 6.5 190 53533 Cẩm Phả P/S HN2-12 LE PHAM
19:00 19/03 GOLDEN STAR 9.9 154.3 24260 Cẩm Phả CO1-7 P/S ITC
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà