• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/10/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
05:00 21/10 NEW SILK ROAD 2 5.6 96.9 5328 HL8 P/S Cầu 5 Thạo - KVIII BLUE OCEAN
10:30 21/10 KIMBERLEY 3.8 101.9 3509 Cầu 1 HG7-1 Hiệu - KVIII T&TA
11:00 21/10 GRAND BLUE 5.5 127 14194 HL8, HC8 P/S Cầu 1 Cửu - Tuat - KVIII DUC THO
16:00 21/10 LONG PHU 18 6.0 102.2 4999 P/S HL3-7 Bình - KVIII VIPCO
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
00:00 21/10 CORAL WIND 6.5 120.9 11722 P/S CO2-7 Hải B - Phóng - TKV MINH LONG
02:00 21/10 DIANA 9.9 180 33702 CO1-13 P/S Xá - TKV LAVICO
02:00 21/10 BANGLAR JOYJATRA 10.0 179.9 38894 CO1-12 P/S Nam - Đồng - TKV LE PHAM
04:00 21/10 VINACOMIN 05 2.5 78.6 3246 P/S CO2-18 - VTT
04:30 21/10 HALUS 5.8 176.6 27836 P/S CO1-13 Nam - Đồng - TKV VFQN
05:00 21/10 HAI NAM 81 9.0 189.9 53206 YK+HL CAU 70.000 DWT HN1-4 Phương - TKV ĐT CTY: 0966192615
05:30 21/10 VIET THUAN 235 5.0 165.4 23255 P/S CO1-4 Hải A - Tùng - TKV
07:00 21/10 AMIS WISDOM I 12.9 199.9 61611 P/S CO2-1 Xá - TKV S&A
09:00 21/10 TAI FU 9.2 157.7 21955 HN2-2 P/S Hải A - Tùng - TKV LE PHAM
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà