• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 18/11/2018
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 18/11 OSAKANA 7.4 169 54241 HG-CL P/S HL3-1 KPB
11:30 18/11 GOLDEN OCEAN 172 26031 HG-CL HL3-6 P/S HD MARINE
11:30 18/11 NEW CONFIDENCE 10.8 199.9 62587 HG-CL HL1-1 P/S S&A
12:00 18/11 VINASHIP STAR (ETD:NN) 158.5 23948 HG-CL HL3-7 HL3-5 LAVICO
13:00 18/11 18-11-87 2.5 1965 HG-CL P/S Bến Đoan
14:00 18/11 APOLLON 229 82083 HG-CL HL3-3 P/S QUANG HƯNG
15:00 18/11 GIA THANH 36 2.4 69.4 1939 HG-CL Bến Đoan Cầu XM - XMHL 0977.170.639
15:00 18/11 PETROLIMEX 14 6.2 128.6 13131 PE,CL6 HG-CL Cầu 40000DWT P/S VIPCO
17:00 18/11 LONG PHU 10 112.3 7725 PE,NMS6 HG-CL HL1-4 Cầu 40000DWT VIPCO
17:00 18/11 TRUONG XUAN 08 2.5 68.8 1947 HG-CL Cầu 2 P/S
18:00 18/11 HOA BINH 54 (ETD:NN) 4.6 92.5 5143 HG-CL P/S HG7-1 MINH DƯƠNG
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
03:00 18/11 AMOY DREAM 6.0 189.9 56873 Cẩm Phả P/S TL HN2-4 MINH DUONG
06:00 18/11 JIA XIN SHAN 12.0 199.9 57133 Cẩm Phả HN1-5 P/S MINH DƯƠNG
09:00 18/11 VIET THUAN STAR 8.5 181.5 42717 HL+DH+NMS6 Cẩm Phả CAU 70.000 DWT HN2-6
10:30 18/11 DONG BAC 22-05 (SB) 4.2 146.8 21497 Cẩm Phả P/S CO2-5 LE NGUYEN MAS (MR LONG: 0912978246)
12:00 18/11 THINH LONG 36 2.5 79.1 3155 Cẩm Phả P/S CAU 15.000 DWT
12:30 18/11 JIA XIANG SHAN 12.4 199.9 57301 Cẩm Phả HN1-6 P/S THANG LOI
13:00 18/11 HAI NAM 39 9.7 170.7 29794 Cẩm Phả CO2-1 P/S 0919562769
14:30 18/11 VIET THUAN 10 (SB) 6.5 79.9 5345 Cẩm Phả CO2-7 P/S 0987166885
17:00 18/11 SHUN WANG 11.5 188 45296 Cẩm Phả HN2-4 P/S LAVICO
18:00 18/11 VIET THUAN 235-03 5.0 150.5 23726 Cẩm Phả P/S CO2-9 MR HIẾU: 0904245664
18:00 18/11 MY VUONG (CĐTT: ILOILO-PHILIPPINES) 3.9 134 14339 Cẩm Phả P/S HO2 MINH DUONG JSC
20:00 18/11 DALI 6.0 184.9 43108 Cẩm Phả P/S HN2-4 S&A
20:00 18/11 PHUONG NAM 98 (SB) 3.0 79.9 4783 Cẩm Phả P/S HO5 0972882009
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà