• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: 0936776988 - 0903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 21/08/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
06:00 21/08 BELLATRIX 13.4 225 77053 P/S HM2-4 Tùng A VOSA
08:00 21/08 PETROLIMEX 14 8.0 128.6 13131 PE,CL6 P/S Cầu 40000DWT Cửu - Mười VIPCO
09:00 21/08 MING YANG 898 5.5 105 8034 P/S HL1-4 Hà C BMD
10:00 21/08 SHANDONG EXPRESS 7.2 197 43661 NMS6,HL8 P/S Cầu 5 Trường ĐẠI NGHĨA
12:00 21/08 SHI TAI 198 3.0 49 Cầu 1 P/S Dang - Tuat NHẬT PHÁT
13:00 21/08 ASIA RUBY I 8.6 199 62984 HL3-3 HL3-5 Trường MINH LONG
14:00 21/08 BELLATRIX 13.4 225 77053 HM2-4 HL3-3 Hưng VOSA
15:00 21/08 NHA BE 08 6.3 104.9 6679 P/S HL1-5 Mười - Cửu VIPCO
16:00 21/08 TUAN DUNG 26 (SB) 6.5 78 4299 Cầu Clinker - XMHL Bến Đoan SĐT : 0838258828
16:00 21/08 VOSCO UNITY 9.5 189.9 53552 P/S HP3 Cường C VIMADECO
20:00 21/08 TUAN DUNG 26 (SB) 6.5 78 4299 Bến Đoan P/S SĐT : 0838258828
21:00 21/08 MING YANG 898 5.8 105 8034 HL1-4 P/S Khứng - Dong BMD
21:00 21/08 ZHONG SHUN 4.5 121.7 7159 CL6,HG P/S Cầu 4 Hà B - Tuat BLUE OCEAN
22:00 21/08 AS RAFAELA 8.7 170 16887 PE,NMS6 P/S Cầu 3 Sơn - Dang BLUE OCEAN
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
01:30 21/08 VIET THUAN STAR 6.5 181.5 42717 P/S HN2-7 Mẫn
04:00 21/08 STAR 01 5.6 78.6 3233 CAU 65.000DWT CO2-23 ĐT TÀU: 0915515697
09:00 21/08 VIET THUAN 25 (SB) 2.0 73.9 2401 CO2-17 CO1-6 ĐT TÀU: 0974042215
09:00 21/08 VIET THUAN 35 (SB) 2.0 68.3 1852 CO2-15 CO1-6 ĐT TÀU: 0987667279
11:00 21/08 HAI DUONG 26 (SB) 2.2 69.8 1812 P/S HN1-6 ĐT TÀU: 0976528592
11:00 21/08 TRUONG XUAN 16 2.6 78.6 3224 CO2-18 CAU 65.000DWT
11:00 21/08 QN8858 (SB) 1.8 79.9 2557 CO2-19 CO1-6
12:00 21/08 NĐ2688 (SB) 5.8 79.7 3811 CO1-2 P/S ĐT TÀU: 0916588230
14:00 21/08 PINTAIL 10.1 189.9 56880 CO1-12 P/S Dương A OCEAN JSC
14:00 21/08 TAN BINH 239 10.2 178 32912 CO1-5 P/S Phương LE NGUYEN MAS: 0903405588
15:00 21/08 TRANSCO STAR (CĐTT: PHILIPPINES) 7.7 97.2 6607 HO2 P/S Tùng MINH LONG (Mr Tâm: 0942441405)
16:00 21/08 HAI PHUONG (SB) 10.1 114.5 14681 CO1-14 P/S Hưng ĐT TÀU: 0915279922
17:00 21/08 STAR 01 5.6 78.6 3233 CO2-23 P/S ĐT TÀU: 0915515697
17:00 21/08 XUAN THUY 01 (SB) 3.4 72.6 2068 P/S HN2-12 ĐT TÀU: 0971550255
17:00 21/08 XUAN THUY 03 (SB) 3.4 72.6 2066 P/S HN2-12 ĐT TÀU: 0917047585
17:00 21/08 HAI NAM 39 6.0 170.7 29794 P/S CO1-5 Phương ĐT TÀU: 0966192615
17:00 21/08 DONG BAC 22-05 (SB) 6.0 146.8 21497 CO2-11 CO1-14 Dương A LE NGUYEN: 0903405588
20:00 21/08 DESERT SYMPHONE 12.0 189.9 54242 HVS5 ITC-04 P/S Phái - Thanh B VFQN
20:30 21/08 AISHA SARWAR 6.0 189.3 48265 HVS5 P/S ITC-04 Tùng A - Linh T&TA
21:30 21/08 SOUTH STAR 9.9 169.2 28350 CO2-4 P/S Dương A ITC: 0913265855
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITỪĐẾNHOA TIÊUĐẠI LÝ
10:00 21/08 HA LONG 18 25.0 92.5 5110 P/S VG8 Hiệu