• Điện thoại: +84-(0)203.3825604
  • Fax: +84-(0)203.3826137
  • Đường dây nóng: +84-(0)903260189
Kế hoạch điều động tàu ngày 24/01/2019
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực Hòn Gai
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
03:00 24/01 VIET HUNG 09 4.8 87.7 3151 CL06 HG-CL P/S Cầu PVOIL PVTRANS
04:00 24/01 JIN XING LING 8.8 177.5 31853 HG-CL HP1 P/S NORTHERN
06:00 24/01 PL YUI LAAM 7.2 149 12574 CL6, CL8 HG-CL P/S Cầu 3 BLUE OCEAN
06:00 24/01 HAI PHUONG SEA (ETD:NN) 4.0 92.3 5088 HG-CL P/S HG7-2 NSA
12:00 24/01 EXPLORER ASIA 10.3 229 81094 HG-CL P/S HM2-1 VOSA QN
Khu vực Cẩm Phả - Cửa Đối
THỜI GIANTÊN TÀUMỚN NƯỚCCHIỀU DÀITRỌNG TẢITÀU LAITUYẾN LUỒNGTỪĐẾNĐẠI LÝ
01:00 24/01 VINACOMIN 07 5.0 79.8 3072 Cẩm Phả CAU 65.000DWT CO2-22 VTT
06:00 24/01 NEPTUNE STAR 6.0 159.9 25398 Cẩm Phả P/S CO2-2 OCEAN JSC
06:00 24/01 PHUONG DONG 10 (CĐTT: KUCHING) 4.0 102.7 6563 Cẩm Phả P/S CO1-10 S&A
09:00 24/01 YONG JUN 101 4.2 112.1 6667 Cẩm Phả CO2-7 P/S DAI NGHIA
09:00 24/01 TRITON VALK 6.0 189.9 55651 Cẩm Phả CO2-9 P/S VICOSA
15:00 24/01 OCEAN STAR 9.3 174 27000 Cẩm Phả CO1-12 P/S ITC
Khu vực Quảng Yên
Khu vực Vạn Gia - Hải Hà